Folytatódik a megye fejlesztése

Folytatódik a megye fejlesztése

Végéhez ért a Komárom-Esztergom megyei fejlesztések megalapozását, előkészítését biztosító, „Stabilan az élvonalban – megyefejlesztés 2027” projekt.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium elkészíttette a 2021-27-es fejlesztési ciklus forrásait megalapozó megyei területi terveket és a települések által tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó dokumentumokat, tanulmányokat. A pályázatból elkészített terveknek köszönhetően a települések így már jól előkészített és műszakilag megalapozott fejlesztésekre pályázhatnak a 2021-27-es fejlesztési ciklusban.

A „Stabilan az élvonalban-megyefejlesztés 2027” című, TOP-1.5.1-20-2020-00004 azonosítószámú projekt keretében a 2021-2027-es tervezési időszakra vonatkozó területi tervek megújítása, valamint a települési projektek előkészítési munkálatai 2021. januárjában kezdődtek el.

A projekt keretében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a 2021-2027 európai uniós költségvetési időszakban a megyére jutó ágazati és területi támogatások tervezéséhez, lehívásához alapfeltételt jelentő dokumentumok elkészítéséhez igényelt forrást. Az elnyert támogatásból először a megye területi adottságaira vonatkozó helyzetfeltárás és értékelés történt meg, majd a 2030-as időtávú megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálata történt meg, ami alapján a megyei területfejlesztési stratégia és operatív program, az ezekhez kapcsolódó területi hatásvizsgálat, és a stratégiai környezeti vizsgálat is elkészült széleskörű nyilvánosság kíséretében, partnerségi tervezésben.

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a települések körében először igényfelmérést folytatott le, amely során a települések jelezhették igényeiket a tervezett projektjeik megvalósításához szükséges tervekre, tanulmányokra, hatásvizsgálatokra. A Kft. szakemberei ezt követően több, mint 100 projekt-előkészítési dokumentumot készíttettek el, melyek közül a megalapozó tanulmányok száma meghaladta az 50-et, 13 engedélyezési, illetve kiviteli terv, 35 pedig műszaki megalapozó dokumentum (talajmechanikai vizsgálat, geodéziai felmérés, energetikai tanúsítás, vázlatterv) volt. A projekt Komárom-Esztergom megye területén valósult meg és szakmai tartalma kapcsolódott a konzorciumi partnerek területfejlesztési profiljához.

Az Európai Unió 215 millió forintos támogatásával elkészített dokumentumokkal a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. konzorciuma számos település részére nyújtott segítséget a fejlesztési elképzeléseik megvalósításához szükséges pályázatok elkészítéséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.kemoh.hu oldalon olvashatnak.

Galéria

Vissza