Megáldották a megújult környei katolikus templomot

Megáldották a megújult környei katolikus templomot

A környei búcsú az év első búcsúja az országban. A Három Királyok tiszteletére felszentelt 155 éves templomban vasárnap püspöki szentmisével ünnepelték a templom megszépülését.

Az ünnepi alkalomból, a búcsú napjának délelőttjén Spányi Antal megyéspüspök celebrált misét, majd megáldotta az állami és önkormányzati támogatásból megvalósított templom falazatának külső és belső víztelenítését, visszajavítását, valamint a külső nyílászáróinak felújítását, a restaurált szószéket. A munkákhoz 15 millió forintos állami támogatást nyert el a plébánia, valamint 5,2 millió forintot Környe önkormányzatától.

Az eseményen Beke László polgármester és Tirhold Kármen, a környei német nemzetiségi önkormányzat elnöke is ajándékkal köszöntötte Spányi Antal megyéspüspököt, majd Popovics Milán, a környei római katolikus plébánia hivatalvezetője foglalta össze a megújulás stációit.

„2020. október hónapban már kész tervekkel, árajánlatokkal, hatalmas reménykedéssel indultunk és pályáztunk sikerrel Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által kiírt Egyházi épített örökség védelme pályázaton. Plébániánk 15 millió forint céltámogatásban részesült a környei katolikus templom külső felújítása, állagmegóvása az utókor számára címen. Az elmúlt 30 évben a templom állagmegóvása folyamatos volt, de az időjárás viszontagságai és a templomot körülölelő úthálózat nagy forgalma miatt, az elmúlt 10 évben az épület külső vakolata, az ablakok körüli párkányok, a tetőzetnél a koszorú külseje erősen sérült. A szakhatósági engedélyek/hozzájárulások megszerzése után, a kivitelező a vízelvezetés problémáját, a vizesedés megszüntetését oldotta meg elsőnek, majd a templom külső vakolatának javítása, a falazat újraszínezése, a bejárati nyílászárók, valamint a sekrestye ablak cseréje/restaurálása valósult meg.

2021. év tavaszán felkértük a BF Restaurátor Művész Kft-t, hogy végezzék el a szószék és a főoltár kutatását, valamint készítsék el a restaurálási terveket. A hatósági engedélyek megszerzése után, több alkalommal egyeztettünk Beke László polgármester úrral és kértük a szószék restaurálásához az önkormányzat pénzügyi hozzájárulását. Az árajánlatban szereplő 6,5 millió forint bekerülési költségeket Környe Község Önkormányzata 5,2 millió forinttal támogatta. A több mint 2 hónapon át tartó munka során faanyagvédelmi szerrel történő célzott kezelés, szerkezeti javítás, a felület kopásainak és sérüléseinek retus technikákkal történő javítása, majd a lakkozás helyreállítása, a díszek aranyozása, ezüstözése, metálozása történt.

Szeptemberben a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe megrendezte az első környei bornapot, melyen 6 borosgazda felajánlotta a 300 ezer forint értékű bevételét a Háromkirályok Alapítvány számára. Az alapítvány a szembemiséző oltár felújítása során az oltár fed és hátlapját cseréltette ki tardosi vörösmárványra, valamint csiszoltatta újra a rajta található díszítőelemeket.”

Popovics Milán végül köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a plébániát és a templom renoválását.

Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő üdvözletét tolmácsolta, és beszédében így fogalmazott:

A mai búcsú megkérdőjelezhetetlen tanúsága annak, hogy a értékválsággal küzdő világunknak igenis élnek a keresztény gyökerei. Ezekben a napokban, amikor – Kányádi Sándor szép szavaival – kezet fog múlttal a jövendő, mindannyian megújuló reménnyel mondunk jókívánságokat egymásnak. A személyes jókívánságok mellett az lehet a legfőbb közös kívánság, hogy legyen békés a világunk. Terveket, álmokat szövünk, fogadalmakat teszünk. A nagy álmok sok kicsiből állnak, ugyanúgy, ahogy a nap fénye is milliónyi kis sugárból adódik Miért ne törekedhetnénk az előttünk álló esztendő minden napján arra, hogy nagyobb tisztelettel legyünk a másik iránt? Miért ne tehetnénk olyan fogadalmat, hogy még az eddiginél is jobban tiszteljük egymásban az embert? És miért ne törekedhetnénk arra, hogy legyen iránytűnk a szeretet?„

Romanek Etelka Czunyiné dr. Bertalan Judit ünnepi beszédét is tolmácsolta a megjelenteknek:

„Az építés és az építkezés esztendeit éljük. Templomaink, egyházi tereink megújulásának is az idejét. Mert ugyan nem a külső jegyekben nyerünk újjászületést, de ma ez mégis fontosabb talán, mint bármikor is volt. Üzenet és hitvallás, hogy ezeresztendős hitünk megtartó erejét egy olyan korban mutassuk meg és tegyük nyilvánvalóvá, amelyben nem divat a hit, nem trendi a vallás, mert más világok csábítása hangosabb. A keresztény Magyarország megmaradása: hitünk megtartása, a keresztény értékek megtartása. Ezért is fontos, hogy – bár nehéz, de – tudjuk a megújulást mutatni, a megújulással, a felújításokkal a megmaradást szolgálni. Templomaink, egyházi épületeink nem csupán az épített örökség részei, hanem keresztény hazánk és nemzeti identitásunk alapjai is. Minden egyes felújítás tisztelet a múltnak, de sokkal inkább fundamentum a jövőnek. Bízzunk benne, hogy minden templom megújulásával erősödik a szövetség, és a fundamentum!”

Az esemény végén a felújításban résztvevők okleveleket vehettek át, majd a búcsúban meleg tea, forralt bor és zene várta a híveket.

Galéria

Vissza