Ülést és közmeghallgatást tartott a vármegyei közgyűlés

Ülést és közmeghallgatást tartott a vármegyei közgyűlés

Kilenc napirendi pontot tárgyalt idei utolsó rendes ülésén a vármegye közgyűlése, majd a tanácskozást követő közmeghallgatáson a megyei foglalkoztatási paktum eredményeit mutatták be.

Eskütétellel kezdődött az ülés, amely után a közgyűlés által megválasztott vármegyei Területi Választási Bizottság három tagja és két póttagja kapta meg megbízólevelét.

A következőkben egyhangúlag elfogadták azt a tájékoztatást, amely a 2023. december 31-ével záruló, a vármegyei önkormányzat koordinálásával zajló Terület-és Településfejlesztési Program (TOP) egyes elemeinek vármegyei végrehajtásáról szólt. A megvalósulásról a hivatal folyamatosan tájékoztatja a közgyűlést. Ezúttal olyan projekteket mutattak be, amelyek keretében mintegy 12,6 milliárd Ft értékben többek között inkubátorházak létesültek, helyi piacok korszerűsítése történt, önkormányzati épületenergetikai rekonstrukciók, illetve a szociális alapellátást érintő fejlesztések valósultak meg.

A vármegyei önkormányzat koordináló tevékenységének köszönhetően összeségében 42,5 milliárd forint TOP-os forrás gyarapította szűkebb hazánkat. Ebből 238 fejlesztési projekt vittek véghez, melyeknek kétharmada a kistelepüléseket gazdagította, hozzájárulva a vidéki életminőség javításához. Ha a vármegyei önkormányzat által koordinált pályázati összeghez hozzáadjuk a Tatabánya Megyei Jogú Város által elnyert 18 és fél milliárd forintot, akkor csaknem 61 milliárdot fordíthattak Komárom-Esztergom Vármegye fejlesztésére a TOP keretében.

A későbbiekben jóváhagyták a vármegyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáit, valamint a Rába-Duna-Vág ETT pályázatához szükséges támogatási szerződés megkötését, melyben a vármegyei önkormányzat vállalja a vármegyére jutó, mintegy 3,7 millió Ft-os önrész biztosítását.

Hosszasan vitatták a képviselők, de végül konszenzus született és egyhangúlag támogatta a közgyűlés olyan területfejlesztési döntések meghozatalát, pályázatok benyújtását, amelyek többek között a turizmus fejlesztését, közösség- és szemléletformáló rendezvények megvalósítását teszik lehetővé vármegyeszerte.

Az ülés utáni közmeghallgatás témája a megyei foglalkoztatási paktum eredményeinek bemutatása volt.

Zárásához érkezett ugyanis a vármegye önkormányzata, a vármegyei kormányhivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. konzorciumában megvalósított Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum együttműködés megerősítése 2018-2020 című, TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 azonosító számú pályázat.

A 2018 novemberében indult Európai Szociális Alapból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló projekt a vármegyében élő hátrányos helyzetű munkanélküliek, inaktívak foglalkoztatásba helyezését segítette, és támogatta azokat a vállalkozásokat is, akik munkaerőigényeiket, vagy annak egy részét a programba vont álláskeresőkkel elégítették ki.

A közel 900 millió Ft forint európai uniós támogatás révén 2023. október végéig 718 hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív személy került be a programba, ebből 601 fő jutott munkához és számos, többségében mikro-, kis- és középvállalkozás kapott foglalkoztatási támogatást. A támogatás révén elindult 268 új egyéni vállalkozás szintén hozzájárult a foglalkoztatás bővítéséhez. A projekt keretében 52 fő új szakmát tanulhatott, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkahelyi beilleszkedését pedig mentorok is segítették.

Galéria

Vissza